Milé čitatelky/ia

Cieľom tejto stránky je oboznámiť a pomôcť s problémami či už pri alebo po počatí resp. k zabráneniu počatia a následnému nechcenému tehotenstvu. Budem sa snažiť čo najčastejšie uverejňovať novinky z danej oblasti. Bc. Mária Kmečová


Kontakt

Prenatálny vývin